free site builder

Kwaliteit

Natuurlijk hecht ik veel waarde aan kwaliteit in mijn praktijk en behandeling.

Dit komt tot uiting in:

• Lidmaatschap van onze beroepsvereniging: de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)

• Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) 

• Contracten met alle zorgverzekeraars

• Deelname aan Intercollegiaal Overleg (IO) in de groep Den Bosch.

• Het bijwonen van Regiobijeenkomsten van de regio Brabant-Limburg.

• Het verzorgen van lezingen voor patiëntenverenigingen en workshops aan beroepsgroepen.