how to create a web page for free

Openingstijden

De mogelijkheid bestaat dat u geen vergoeding ontvangt vanuit uw zorgverzekering voor oefentherapie Mensendieck.
U heeft bijvoorbeeld geen Aanvullende Verzekering afgesloten óf uw vergoedingen zijn al eerder opgegaan aan fysiotherapie.
In dat geval ontvangt u van mij een rekening waarbij de volgende tarieven worden gehanteerd:

OEFENTHERAPIE MENSENDIECK 2018 PRIJS
Behandeling oefentherapie Mensendieck in de praktijk€33.00
Behandeling oefentherapie Mensendieck aan huis€45.00
Screening oefentherapie Mensendieck€12.00
Intake en onderzoek na screening€33.00
Intake en onderzoek na verwijzing€45.00
Éénmalig onderzoek€57.00Voorafgaand aan uw eerste afspraak met mij is het altijd raadzaam de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering door te nemen.