build your own website for free

Vergoedingen

Oefentherapie Mensendieck wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de Aanvullende Verzekering.
Mijn praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract. De kosten van uw behandeling worden zodoende rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Wanneer u niet (meer) voor oefentherapie Mensendieck verzekerd bent, worden de tarieven van mijn praktijk gehanteerd. U ontvangt dan een rekening thuis.
Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen per jaar vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit kan eventueel aangevuld worden vanuit uw Aanvullende Verzekering.
Patiënten met een aandoening welke op de chronische indicatielijst staat, hebben recht op onbeperkte vergoeding vanuit de Basisverzekering.
Let op!
Deze regeling gaat pas in vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen zullen door uzelf vergoed moeten worden en/of vanuit de Aanvullende Verzekering.
Het is altijd verstandig om voorafgaand aan uw eerste afspraak de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering door te nemen.
Raadpleeg bij twijfel of voor meer informatie over uw Aanvullende Verzekering de klantenservice van uw zorgverzekeraar.